Dokument

Hej,

Jag heter Christina Wahlgren Ek och jag är grundare och delägare till Palmlunds Skolor. Jag är montessorilärare för åldrarna 2,5 – 6 år och för åldrarna 6 - 12 år.  Det hela började 1996 då jag och en kollega startade en montessoriförskola och skola på Råå i Helsingborg för barn i åldrarna 1-12 år. Sedan dess har verksamheten växt. Idag har vi totalt två montessoriförskolor och tre montessoriskolor i Helsingborgs Stad och tre förskolor och en skola i Malmö.

Montessoriförskolan Mammolina kommer att ligga på St Lars väg 5 i Lund. Lokalen vi ska vara i behöver anpassas för förskoleverksamhet och vi är just nu i den processen. Vi kan idag inte säga exakt när verksamheten kommer igång.

Vår verksamhet kommer att se ut så här:

Förskolan kommer att bedriva montessoripedagogik vilket bl.a innebär åldersblandade grupper och en miljö (lokaler) som är helt anpassad till barnens storlek och behov. Verksamheten kommer att innehålla minst ett långt, ostört, pedagogiskt pass där barnen med stöd av vuxna får välja aktiviteter som intresserar dem och fortsätta aktiviteterna så länge de själva önskar. En montessorimiljö erbjuder barnen ett rikt urval av aktiviteter som utvecklar både deras sinnen, motorik, vilja, koncentrationsförmåga och sociala förmåga. Miljön är anpassad för att stödja barnets fysiska självständighet och därmed ge en god grund för självkänsla och framtida utveckling. Förskolan kommer att erbjuda barnen möjlighet till utevistelse varje dag oavsett väder. Då våra tilltänkta lokaler ligger i en vacker, grön miljö kommer barnen att kunna uppleva närheten till naturen på ett självklart sätt.

En avgörande komponent i en montessoriverksamhet är montessoripedagogen. En montessoripedagog besitter grundliga och gedigna kunskaper om barnets utveckling och hur man på bästa sätt kan stödja denna med olika materiel och aktiviteter. Hen är tränad i att observera barnet för att se var i utvecklingen barnet befinner sig och hur man kan föra det vidare. Det är viktigt att varje grupp har minst en välutbildad montessoripedagog som leder arbetet på avdelningen.

Ni är välkomna att höra av Er till mig om Ni har ytterligare frågor. Ni kan kontakta Malin Spets på 0708 -176734.

Med Vänlig Hälsning

Christina Wahlgren Ek

Grundare av Palmlunds Skolor